Our Community

Home / Our Community / Alumni

Alumni

MCAA Executive Committee Members 2021-2023


President

LEUNG Cheong Shing Berwin (1998)

Vice President

KWOK Man Him Simon (1993)    
TANG Shun Wun (2020)

Secretary

MA Moses (2020)

Treasurer

TSANG Kam Lun (1998)

Committee Members

CHOY Ka Chun (1994) 
SZE Man Shun (1998) 
WONG Lee Sha (2021)

Advisor

WONG Pui Yi (Principal)   
LI Siu Kei (Alumni Affairs)
CHEUNG Man Hing
LI Wai Sze

 

Useful Links

 

Scholarship Donation Form  Download

Cash Donation Form   Download