Incorporated Management Committee 2017-18

Sponsoring Body Managers

Dr. CHEN Chung I, Raymond (Chairman & Supervisor) 陳崇一醫生
Rev. LO Wai Ki (Chaplain) 盧偉旗牧師
Ms. NG Wai Chu (Hon. Treasurer) 伍蕙珠女士
Rev. CHAN Kin Key Joseph 陳建基牧師
Mr. CHAN Yue Chun 陳宇俊先生
Rev. LEUNG Chi Kwong 梁慈光牧師
Mr. LEUNG Chi Shun 梁智信先生
Mr. LOK Kam Chong 樂錦壯先生
Prof. MAK Wing Kai, Stephen 麥永佳教授
Mr. NG Kin Yuen 吳健源先生
Dr. TSOI Chi Wah, Danny 蔡智華醫生
Mr. WONG King Wah 黃敬華先生

Alternate Sponsoring Body Manager

Ms. WONG Kan 王瑾女士

Ex-officio Manager – Principal

Ms. WONG Pui Yi, Emily (Principal & Hon. Sec) 黃珮儀校長

Teacher Manager

Mr. CHONG Chi Shing 莊智盛副校長

Alternate Teacher Manager

Mr. LAM Pak Nin 林柏年副校長

Parent Manager

Mr. WONG Chi Bun 黃志彬先生

Alternate Parent Manager

Mr. LO Shun Shing 盧舜城先生

Alumni Managers (Re-election every Nov.)

Mr. LEUNG Cheong Shing 梁昌成先生
Mr. LOK Ka Sui 樂嘉穗先生
Mr. Samson WONG 黃山先生

Independent Managers

Mr. LAI Wai Cheung 黎偉祥先生
Mr. LAM Fung Lai Philip 林豐禮先生

Consultants

Rev. Dr. LAM Sung Che 林崇智牧師
Mr. NG Sze Yuen 吳思源先生
Rev. KAN Kei Piu 簡祺標牧師
Mr. LEUNG Shun Kwong 梁郇光先生
Ms. LAM Wai Sheung Maria 林惠嫦校長